Εισαγωγή στη νεφρική νόσο

Εισαγωγή στη νεφρική νόσο {noPicture}

Εισαγωγή στη νεφρική νόσο
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η σταδιακή και συνήθως μη αναστρέψιμη έκπτωση της λειτουργίας των νεφρών με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα αποβολής υγρών και άχρηστων ουσίων από τον οργανισμό. Όταν η νεφρική ανεπάρκεια φτάσει σε προχωρημένο στάδιο τότε συσσωρεύονται στον οργανισμό υγρά και άχρηστες ουσίες που απειλούν τη ζωή. Ωστόσο στα αρχικά στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας υπάρχουν ελάχιστα σημεία και συμπτώματα με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να αγνοούν την ύπαρξη της νόσου μέχρι να χαθεί το 75-80% της νεφρικής λειτουργίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος για την έγκαιρη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της επικίνδυνης αυτής κατάστασης.

Υπολογίζεται ότι ποσοστό που φτάνει ως και το 8% του γενικού πληθυσμού πάσχει από κάποια μορφή νεφρικής νόσου. Οι κύριες αιτίες που εξηγούν το φαινόμενο σχετίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής και είναι η αύξηση της εμφάνισης του σακχαρώδη διαβήτη, της αρτηριακής υπέρτασης και η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας. Πρόκειται για καταστάσεις που η διάγνωσή της νεφρικής βλάβης τίθεται καθυστερημένα και η αντιμετώπισή της συχνά είναι ανεπαρκής οδηγώντας σε μη αναστρέψιμες βλάβες τόσο στο καρδιαγγειακό σύστημα όσο και στα λοιπά συστήματα. Ταυτόχρονα όλο και περισσότερα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα προσφέρονται κάνοντας δυνατή αλλά και πιο σύνθετη τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ατόμων και της τρίτης ηλικίας που πάσχουν από διαβήτη και  υπέρταση ώστε να προληφθούν οι επιπτώσεις τους στην καρδιά και στα αγγεία.

Σκοπός του  Νεφρολόγου πρέπει να είναι η σωστή διερεύνηση, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση των ατόμων που παρουσιάζουν κάποιο νεφρολογικό πρόβλημα. Επιπρόσθετα μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση, με την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου για νεφροπάθεια όπως ο διαβήτης και η υπέρταση που ήδη αναφέρθηκαν, η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, η χρήση διαφόρων φαρμάκων κτλ.

Η δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας λοιπόν, ξεκίνησε από την ανάγκη να γίνει γνωστό το πρόβλημα της χρόνιας νεφρικής νόσου που τείνει να πάρει διαστάσεις επιδημίας, καθώς και ο ρόλος του νεφρολόγου στο χειρισμό αυτού του προβλήματος. Επίσης στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μιας ολοένα αυξανόμενης μερίδας του πληθυσμού που ήδη αντιμετωπίζει ή θέλει να μάθει για να αποφύγει το βάρος μιας δύσκολης και χρόνιας κατάστασης όπως η νεφρική νόσος με αναφορά στις τρείς βασικότερες αιτίες νεφρικής νόσου.

1.Σακχαρώδης  Διαβήτης
2. Αρτηριακή Υπέρταση και
3. Η νεφρική ανεπάρκεια στην τρίτη ηλικία

Πίσω